European Space Agency

Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Tècnica Superior ď Enginyeria (ETSE), Dpt Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Tècnica Superior ď Enginyeria (ETSE), Dpt Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Spain